Pokrewne

Cytat


Actus simulatus nullius est momenti - czynność pozorna jest nieważna.
Ad ea, quae frequentius accidunt, iura adaptantur - prawa dostosowane są do tych przypadków, które zdarzają się bardzo często.
Film, który można opowiedzieć, to nie jest udany film. Michelangelo Antonioni
Gdyś śpiewał całe lato, to teraz zimą tańcz! Ezop
Daemoni etiam vera dicenti non est credendum - diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć. św. Jan Chryzostom